Miljøhåndtering

I JC ELTeknik arbejder vi på at gøre en forskel for miljøet

Miljøhåndtering

Miljøhåndtering

I JC ELTeknik arbejder vi på at gøre en forskel for miljøet. Vi kan gøre en forskel for fremtidens befolkning ved at tænke i intelligente grønne el-løsninger, som kan være med til at reducere CO2 udslip.

Vi har gjort flere tiltag for at mindske vores CO2 aftryk, da det er vigtigt for os at vise ansvarlighed for miljøet i form af god etik og moral.

Materiel

De produkter, vi handler med, produceres af mere eller mindre miljøorienterede virksomheder. Der kan dog være forhold i produktionslandet, som gør, at det pågældende produktionsfirma ikke tænker i miljø både under og efter produktion.

JC ELTeknik bestræber sig på at indkøbe materiel der som udgangspunkt er CE mærket og som er produceret og leveret af virksomheder, som har en grøn miljøprofil.

Transport

Grundig planlægning af det daglige arbejde er med til at nedbringe vores kørsel til et minimum.

Biler i JC ELTeknik har et monteret partikelfilter og er indkøbt med en motorstørrelse, som ikke forbrænder unødigt og er derved mere CO2 venlig.

Affald

JC ELTeknik har en stram sorteringspolitik. Alle medarbejdere er instrueret i, hvordan det daglige affald skal sorteres som f.eks. pap, papir, plastik, kabelskrot og elektronisk materiel.

​Vi har opstillet en lille container i virksomheden beregnet til kabelskrot. Resten af affaldet afleveres på den nærmeste genbrugsstation.

Ved større byggesager vil der på byggepladsen være containere til affaldet. Firmaet vejleder om bortskaffelse af solgte produkter, som kræver særligt hensyn.

Kemikalier

Der anvendes mange forskellige produkter i el-branchen, som enten består af eller indeholder kemikalier. Heriblandt kan vi nævne:

  • Tætningsmidler
  • Smøremidler
  • Batterier
  • Lysstofrør
  • Glødelamper

Disse materialer er sundhedsskadelige og kræver derfor en miljøkorrekt bortskaffelse. ​I JC ELTeknik bortskaffes materialer der indeholder giftige stoffer på genbrugsstationen, da vi ikke har containere til miljøskadeligt affald på firmaadressen.

Christian i arbejde 3